Domov > web > grafika

grafika

Korporátny design (iné názvy: korporatívny/korporačný dizajn, jednotný vizuálny štýl, corporate design; ak ide o podnik, tak aj: podnikový dizajn, firemný dizajn; po anglicky corporate design) je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie subjektu (napríklad podniku, neziskovej organizácie, regiónu, podujatia [1]).

Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt umožňuje odlíšiť ho od konkurencie a/alebo podieľať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu.

Spolu s korporátnou komunikáciou (corporate communication), korporátnou kultúrou (corporate culture) a produktom je súčasťou korporátnej identity (corporate identity).